Shaping the future of animal health
South Africa

A company that has always been dedicated to animal health

Founded in 1968 by a French veterinarian, Virbac is an independent pharmaceutical laboratory present in more than 100 countries. The company offers a comprehensive and practical range of products and services covering the majority of species and pathologies.

 

Farmer

Virbac has a wide range of products for Cattle, Sheep, Goats, Pigs, Poultry and Game. View the different ranges including Antibiotics, External parasiticides, Internal parasiticides, Nutritional, Vitamins and Minerals, Toxin binders and Wound preparations here.

Latest News and Articles

Feb 26 - Virbac Tegniese Pitkos / Technical Snippets

Hierdie nuusbrief het ten doel om interessante/relevante brokkies inligting aan julle oor te dra. Ons wil hierdeur julle algemene kennis rakende boerderysake ondersteun.                                Some of the info could be new to you, whilst some of the info might not be so new, but helpful in refreshing your memory! View Virbac Tegniese Pitkos / Technical Snippets (Tegeniese pitkos Technical Snippets 1-2016.docx)

Nov 18 - Multimin® drought management recommendations

Management recommendations during drought and times of environment stress of animals: Supplementation of micro minerals and vitamins View Multimin newsletter for November 2015 in English and Afrikaans (Multimin Newsletter.pdf).

Sep 09 - ROOILUIS en die beheer daarvan by Skape en Bokke

ROOILUIS en die beheer daarvan by Skape en Bokke Rooiluis (Bovicola ovis, Bovocola limbata) is die belangrikste luisspesies by skape en bokke. Dit het ‘n groot ekonomiese impak op wol, haar en vleisproduksie.  Luise spandeer hul hele lewensiklus op skape / bokke, en beweeg gedurig deur die vag. Hierdie vrylike beweging vergemaklik die oordraging van luise van besmette  na luisvrye vee. Om hul  lewensiklus te voltooi (vanaf eier tot 'n volwasse luis wat weer eiers lê) neem ±29 dae. ‘n Ligte rooiluis infestasie (± 5000 rooiluise)  kan binne 2-3 maande ‘n groot probleem word a.g.v hul kort lewensiklus. Herfs en Winter maande  is die gustigste tye vir rooiluise om te vermeerder. Die rede hiervoor is: Omgewingstoestande is meer gunstig a.g.v verlaging in temperature en humiditeit. Skape en Bokke se immuniteit verlaag a.g.v swakker voeding kwaliteit en/ of kwantiteit   Hoër veedigthede maak skaap/bok  oordraging makliker vanaf besmette na luisvrye vee in die trop. Wollengte is optimaal (lank) vir luise a.g.v tradisionele lente en vroeësomer skeertye.    Luise  veroorsaak : Irritasie Velskade en breuk in wol Skuur en krap a.g.v. gejeuk Brommers word gelok deur serum wat lek vanaf skaaf en skuurplekke Gewigsverlies Effek op wol produksie, skoon- opbrengs en prys  (Joshua,2001 NSW) ‘n Ligte luisinfestasie veroorsaak: 3% verlaging in wolproduksie 1% verlaging in skoon opbrengs van wol   2% verlaging in wolprys Die totale verlies per skaap met ‘n ligte luisinfestasie is ± R19.50 (Die verlies waarde is uitgewerk op R75/kg wol, gemiddeld 5Kg wol per skaap)                                      ______________________________________________________________________________________________

Pet Owner

Do you want the best for your pet? View the Virbac range of Companion Animal products here.

Your Local Representative

South Africa.png